Imperial the leading in quality and service
 
 
   
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER (Sprinkle type)

DRY CHEMICAL AND CLEAN AGENT (HAOLTRON I)
เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ยี่ห้ออิมพีเรียล
ชนิดผงเคมีแห้ง หรือ ชนิดสารสะอาด (Halotron I)


-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-
 
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-
ชนิด ผงเคมีแห้ง
 
ชนิด สารสะอาด (Halotron I)
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดสารสะอาด) ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่
  • ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 องศาเซลเซียส(155 องศาฟาร์เรนไฮต์)
  • ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน3เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง
 
 

เหมาะสำหรับติดตั้ง:ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และสามารถระบุขอบเขตได้

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

ข้อควรระวัง:เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แต่ละตัวทำงานแยกจากกัน

 
 
ความสามารถในการดับไฟ  
  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก
  • CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ
  • CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร