Imperial the leading in quality and service
 
     
       
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

WATER FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน
ยี่ห้ออิมพีเรียล
ตัวถังทำด้วยแสตนเลส

 
       

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • รุ่นมาตรฐาน: ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร
 • ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม
 • น้ำสามารถลดอุณหภูมิหรือความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทเอ อันได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก ได้เป็นอย่างดี
เหมาะสำหรับติดตั้ง:ในห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงCLASS A

รับประกันคุณภาพ 5 ปี
ความสามารถในการดับไฟ    
 • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก
ข้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำไปดับไฟ CLASS B อันได้แก่วัตถุเชื้อเพลิงของเหลวไวไฟ เพราะจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ตลอดจนห้ามนำไปดับไฟ CLASS C อันได้แก่วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเช่น กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า
 
     
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-
FOAM FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
ยี่ห้ออิมพีเรียล
ตัวถังทำด้วยแสตนเลส
     

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • รุ่นมาตรฐาน: ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร
 • ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม
 • บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น (AFFF) เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดอากาศมาทำปฎิกิริยาจึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ต่อไปได้
 • ลักษณะการทำงาน: สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ทั้ง3ทางคือ
  1. น้ำ ทำหน้าที่ลดความร้อน
  2. ฟองโฟม ทำหน้าที่ปิดกั้นออกซิเจนในอากาศ
  3. ชั้นฟิล์ม (Aqueous Film) ทำหน้าที่ปิดกั้นไอระเหยของน้ำมัน

เหมาะสำหรับติดตั้ง: สถานที่ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงจำพวกของเหลวต่างๆ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี
ความสามารถในการดับไฟ  
 • CLASS Aวัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก
 • CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ
ข้้้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมไปดับไฟ CLASS C อันได้แก่วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ำยาโฟมมีน้ำเป็นส่วนประสมซึ่ง น้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า