Imperial the leading in quality and service
 
 
 
Wet Chemical (Class K)
Fire Extinguisher
 
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

เครื่องดับเพลิงชนิด Class K
ยี่ห้อบัคอาย

ผลิตภัณฑ์จากระเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับมาตรฐาน UL(UNDERWRITERS LABORATORIESINC LISTED, USA.)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • บรรจุน้ำยา Wet Chemical (Potassium Acetate and Potassium Citrate) สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นในห้องครัวโดยเฉพาะ
  • หัวฉีดชนิดพิเศษแบบ Spray ป้องกันการกระเด็นของน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร
  • ตัวถังและมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนและการเป็นสนิม

เหมาะสำหรับติดตั้ง : ภายในห้องครัวโดยเฉพาะ

ความสามารถในการดับไฟ  
  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า  กระดาษ ยาง และพลาสติก
  • CLASS K วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากน้ำมันในการประกอบอาหาร