Imperial the leading in quality and service
 
 
   
CARBON DIOXIDE (CO2)
FIRE EXTINGUISHER
 
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยี่ห้อ BUCKEYE

ได้รับมาตรฐาน UL
(UNDERWRITERS LABORATORIES INC LISTED,USA.)

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวถังทำด้วย Aluminum Alloy
มีน้ำหนักเบา หยิบใช้ได้สะดวก
CARBON DIOXIDE (CO2)
FIRE EXTINGUISHER
 
-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยี่ห้อ WIN

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำสื่อไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบหลังฉีดทำให้ไม่เกิดความสกปรกและเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำ หนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า
    ขณะฉีดใช้งานจะทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจน หรือปริมาณไอเชื้อเพลิงในอากาศลดลง
    ถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง
  • การดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพต่ำในที่ที่มีลมพัดแรง เพราะจะพัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป
  • หลังจากการฉีดใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก

เหมาะสำหรับติดตั้ง: อาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอนโทรลไฟฟ้า บริเวณภายในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

รับประกันคุณภาพ 5 ปี


ข้อควรระวัง: ควรวางไว้ในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก และปราศจากแสงแดดส่อง หรือใกล้เตาไฟ และไม่ควรจับปลายหัวฉีดก๊าซCO2ขณะใช้งานและหลังใช้งานใหม่ๆ

ความสามารถในการดับไฟ  
  • CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ
  • CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  เช่นไฟฟ้าลัดวงจร