Imperial the leading in quality and service
 

ข่าวและกิจกรรมเด่น

         
 
 
 
 

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จัดทำ VCD วิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย
แจกฟรี ให้แก่หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ
โรงงาน อาสาสมัตรบรรเทาสาธารณภัย และชุมชนทั่วประเทศ
เพียง ส่งแฟกซ์ ชื่อและที่อยู่ของท่านมาที่ 02-318-2453
ทางบริษัทฯ จะมีพนักงานทำการจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
โดยไม่คิดค่าบริการ

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety Week) ครั้งที่ 28 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา