Imperial the leading in quality and service
 
 
   

COUPLING&NOZZLE
ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง

  ข้อต่อ
   

-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน
 • ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • Angle Valve(ประตูน้ำ) ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • ข้อต่อข้างทางจ่ายน้ำ ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • ฝาปิดตัวผู้และตัวเมีย ชนิดทองเหลือง
 • หัวรับน้ำเข้าอาคารขนาด 4นิ้ว x 2.5นิ้ว x 2.5นิ้ว พร้อมฝาปิด
 • มีให้เลือกหลายชนิด
 
หัวฉีดน้ำดับเพลิง

 

หัวฉีดน้ำดับเพลิง
แบบปรับปริมาณน้ำได้

-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-

มาตรฐาน FM APPROVED

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • อัตราไหลของน้ำ 30-60-95-125 แกลลอนต่อนาที
 • ทางน้ำเข้าเกลียวอเมริกัน 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่ออแดปเตอร์สวมเร็วตัวผู้ 2.5 นิ้ว (ถอดแยกจากกันได้)
 • ความยาว 8.5 นิ้ว
 • น้ำหนัก 4.2 ปอนด์ (หรือ 1.9 กิโลกรัม)
 • ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน
 • ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964
 • ได้รับมาตรฐาน FM

หัวฉีดอื่นๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • หัวฉีดลำตรง ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • หัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • มีให้เลือกหลายชนิด

-คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่-