Imperial the leading in quality and service
 
 
   
URGENT FIRE PAK
 
   
 

สินค้านวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

นวัตกรรมใหม่ของชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ช่วยหายใจ
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ก๊าซพิษรั่ว หรือในที่ขาดอากาศบริสุทธิ์
เพื่อป้องกันไม่ให้สำลักควันไฟ หรือสูดดมสารพิษ สามารถให้อากาศ
บริสุทธิ์ได้อีกประมาณ 5-15 นาที ซึ่งเพียงพอที่จะพาตัวคุณออกจาก
ที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วยหมวกครอบศีรษะช่วยป้องกัน
การสำลักควันพร้อมกระป๋องอากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยในการหายใจ